Juhtkomisjon

Projekti „Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine“ juhtimiseks on moodustatud nõuandva õigusega juhtkomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees Tarmo Pauklin, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ juhatuse liige;
 • aseesimees Timo Uustal, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ projektijuht;
 • liige Meelis Münt, Keskkonnaministeeriumi asekantsler (asendusliige Katre Kets, Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist);
 • liige Ergo Pärn, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik;
 • liige Kadi Kõiv, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist;
 • liige Reet Ulm, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist (asendusliige Rene Reisner, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja);
 • liige Kätlin Mandel, Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna juhataja (asendusliige Kristiina Kase Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna peaspetsialist);
 • liige Ramon Nahkur, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse üksuse peaspetsialist (asendusliige Kristiina Hunt, Sotsiaalministeeriumi strateegilise planeerimise juht);
 • liige Aet Tummeleht, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna peaspetsialist;
 • liige Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja (asendusliige Tavo Kikas. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik);
 • liige Ly Pärn, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik;
 • liige Eimar Veldre, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik;
 • liige Kersti Maurer, Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonnajuhataja asetäitja planeerimise ja aruandluse alal;
 • liige Priit Laaniste, Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja (asendusliige Marit Mätik. Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna nõunik);
 • liige Madis Laaniste, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna strateegilise planeerimise juht (asendusliige Jako Reinaste, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energiaturgude juht ja asendusliige Timo Tatar, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja);
 • liige Andrus Väärtnõu, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja;
 • liige Martti Mandel, Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna peaspetsialist;
 • liige Eili Lepik, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik;
 • liige Toomas Luik, Päästeameti ekspert;
 • liige Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja;
 • liige Merle Looring, Eesti Linnade Liidu esindaja;
 • liige Ülle Napa, SA Eesti Teadusagentuuri esindaja (asendusliige Aare Ignat, SA Eesti Teadusagentuuri esindaja);
 • liige Kristina Kaar, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kliimaosakonna juhataja;
 • liige Randel Kreitsberg, Haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna programmijuht;
 • liige Ülo Niinemets, Eesti Teaduste Akadeemia esindaja;
 • liige Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fondi säästva arengu spetsialist Eesti Sihtasutuste ja Mittetulndusühingute Liidu esindajana;
 • vaatleja Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonnast.