Uuringud

Arengukava sisendina toimuvad valdkondlikud uuringud kõigi 8 võtmevaldkonna lõikes.

Uuringuid viiakse läbi:

Kõiki uuringuid viiakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi “Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine” toetusel.