KSH

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Arengukava kohta koostatakse ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine. “Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030” keskkonnamõju strateegilise hindamise teostaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3A-15 Tallinn; kontaktisik: Ahto Oja, telefon: 508 2990, e-post: ahto@environment.ee).

Ametlikud teadaanded:

Töödokumendid tutvumiseks:

Arengukava ja rakendusplaani eelnõu ettepanek baseerub valdkondlikel alusuuringutel:

Arengukava ja rakendusplaani eelnõu ettepaneku ja KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Keskkonnaministeeriumi aadressile Narva mnt 7A Tallinn või Kati-Liis.Kensap@envir.ee kuni 28.04.2016.

KSH aruande avalik arutelu toimub 29. aprillil algusega kell 14.00, Keskkonnaministeeriumis (ruum 103), Narva mnt 7A, 15172 Tallinn. Huvitatud osapooltel palume enda osavõtust teada anda Kati-Liis Kensap aadressile Kati-Liis.Kensap@envir.ee, hiljemalt 28.04.2016.