Struktuuritoetus 2007-2013

  • Keskkonnajärelevalve võimekuse tõstmine (projekti nr. 2.2.0101.15-0011)
  • OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite ruumi- ja keskkonnatingimuste vastavusse viimine standardi ISO 17025 nõuetega (projekti nr. 2.2.0101.15-0012)