Balti riigid ohtlike ainete reostuse vähendamisel

BaltActHaz – Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances (LIFE07 ENV/EE/000122)

BaltActHaz projekti üldeesmärk on aidata Balti riikidel rakendada erinevate õigusaktidega sätestatud nõudeid, keskendudes ohtlike ainete vähendamisele.

Projektis osaleb 19 partnerit, juhtpartneriks on MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eesti.