COHIBA ohjab ohtlike ainete sattumist Läänemerre

Control of hazardous substances in the Baltic Sea region

Läänemere piirkonna programmi projekti COHIBA peamine eesmärk on toetada siinsete riikide ohtlike ainete juhtimise ja ohjamise alaseid tegevusi Läänemere tegevuskava (Baltic Sea Action Plan) täitmisel ning tõsta Läänemere idaosa sidusrühmade teadlikkust ohtlike ainete kontrollimisest ning parimatest praktikatest.

Projektis osaleb 22 partnerit 8 Läänemere riigist, juhtpartneriks on Soome Keskkonnainstituut (SYKE).

Eesti partnerid: MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Tallinna Tehnikaülikool, TÜ Eesti Mereinstituut, rakendamist toetab Keskkonnaministeerium.

Kestus: jaanuar 2009 – detsember 2011
Finantseerija: Läänemere piirkonna programm 2007 – 2013