Teeme+

Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale

Projekti läbiv idee on kooliastmete põhised uued huviringid LTT valdkonna tutvustamiseks, õpilaste võtmepädevuste arendamiseks ja valdkonna vastu huvi äratamiseks.

Projekti toel käivitatakse 4 uut LTT valdkonna huviringi, mille eesmärgiks on luua süsteemne lähenemine ja arenguline järjepidevus. Ringide rõhuasetus on praktilistel tegevustel ja katsetamistel ning teadlas- ja insenerikarjääri tutvustavatel koostöötundidel projektipartnerite laborites.

Projektijuht: Tartu loodusmaja.

Projekti partnerid: Tartu Mart Reiniku Kool (põhikool), Tartu Jaan Poska Gümnaasium, SA Vaata Maailma, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Eesti Maaülikool, Tartu linnavalitsus.

Kestus: 01.02.2017 – 31.12.2022
Finantseerijad: SA Archimedes Teeme Pluss programm – Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond.