WATERCHAIN

Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea – WATERCHAIN

Waterchain on praktiliste tegevuste projekt eesmärgiga vähendada toitainete, ohtlike ainete ja toksiinide reostust Läänemerre igat tüüpi maismaa päritolu allikast põllumajandusreostusest sadeveteni, punktreostusallikatest hajureostuseni.

Projekti aluseks on uuringud ja teavitustöö pilootvalglatel viies riigis. Eestis on pilootalaks valitud Tallinna joogiveehaare, kus on mitmeid asulaid oma reoveepuhastusjaamadega ja põllumajandusettevõtteid nii punktreostusallikate kui hajureostusega, mis mõjutavad toorvee kvaliteeti. Lisaks planeeritakse pilootala teatud piirkondades uurida sademeveesüsteemist tulenevat reostuskoormust. Selleks viiakse läbi veekvaliteedi mõõtmised, et kaardistada reostusallikad ning kalibreerida mudel. Mudeli abil leitakse parimad tehnilised lahendused reostuse vähendamiseks.

Ohtlike ainete vähendamise tegevuse aluseks on prioriteetsete ohtlike ainete ainevoo analüüsi metoodika täiustamine ja pilootalal ainevoo analüüsi hinnangu alusel tulemuste rakendamine reostuse kontrolliks ja vähendamiseks nn. rohu-juure tasandil, kaasaarvatud parima võimaliku tehnoloogia rakendamine reostusallika juures. Uuringus rakendatakse ka uut proovivõtumeetodit, passiivproovivõttu, mis võimaldab hinnata täpsemalt ohtlike ainete mõju keskkonnale. Pilootalal asuvates Tallinna lähivaldade uuselamurajoonides uuritakse sadevees leiduvaid ohtlikke aineid, põllumajanduspiirkondades aga pestitsiidide sisaldusi vees.

Projektist

 • Kestus: oktoober 2015 – september 2018.
 • Interreg: Kesk-Läänemere programm 2014-2020.
 • Partnerid: Juhtpartner: Satakunta Rakenduskõrgkool (Satakunta University of Applied Sciences SAMK).
  Soomes Pühajärvi Instituut ja Turu Rakenduskõrgkool
  Rootsis Kuninglik Tehnoloogia instituut (KTH)
  Eestis Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanika Instituut ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus
  Lätis Riia Tehikaülikool ja Keskkonnalahenduste Instituut
  Ahvenamaal Åland Waterwork Ltd.
 • Projekti kogu eelarve on 2 574 250 €, millest 2 029 057 € finantseerib ERDF. EKUKi tööd kaasfinantseerivad: Euroopa Regionaalarengu Fondi Interreg Kesk-Läänemere programm 202 831,25 € ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 19 793,75 €
 • Projekti koduleht: waterchain.samk.fi
 • FB: www.facebook.com/centralbalticwaterchain