REAL-SKILLS-Euroopa projekt külmamajanduse spetsialistidele

Refrigerant Emissions and Leakage Skills for Europe – a route to more sustainable cooling and heating

REAL-SKILLS-Euroopa projekt toetub Inglismaa REAL ZERO projekti saavutustele, tõstes külmamajanduse spetsialistide taset, et saavutada seeläbi külmaainete lekete vähenemine.

Projektis osalevad õppe-, haridus- ja teadusasutused, mis täidavad juhtivaid rolle partnerriikide külmamajandusspetsialistide koolituskavade ja õppeprogrammide väljatöötamisel ning omavad sidet erinevate külmamajanduse ainevaldkonda kuuluvate huvigruppidega.

Projekti käigus lisatakse mitmekeelsele kodulehele eestikeelset teavet ning juhiseid külmasüsteemide hoolduse ja süsinikdioksiidi heitmete vähendamise kohta, et see oleks kõigile hõlpsasti kättesaadav.

Projekti tulemina valmib üleeuroopaline mitmekeelne e-õppe moodul ja hindamiskava, mis on kooskõlas kõikides projektis osalevates riikides riikides kehtivate kutsestandardite ning hindamise ja väljaõppe tasemetega. See annab võimaluse pakkuda samalaadseid koolitamisvõimalusi külmamajanduse spetsialistidele kõikides partnerriikides.

Sarnased programmid on näidanud, et tõhus koolitus võib vähendada külmaaine lekkeid külmasüsteemidest kuni 25%. Lekketaseme vähenemine partnerriikides aitaks märgatavalt vähendada atmosfääri paisatavaid süsinikdioksiidi heitkoguseid.